mobirise.com

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
งานแถลงข่าว 

เด็กไทย พิการ – ตาย เพราะขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นมาก ...อย่างน่ากลัว !!

 เด็ก don’t drive : 15ปีไม่ขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย

ทุนจัดทำโครงการละ 25,000 บาท !!!

เพื่อ...เด็กจะได้ไม่ตายก่อนวัย เพราะ “ ขี่มอเตอร์ไซค์  ” !!!


ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
มอบทุนทำโครงการ  “เด็ก don’t drive : ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ”  

ตัวอย่างกิจกรรมก่อน 15 ไม่ขี่ที่โรงเรียนสามารถทำได้

กดดูตัวอย่างกิจกรรม

ก่อนวัย15 ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

โครงการโดย
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- Poster ประชาสัมพันธ์ -

โครงการก่อน15ไม่ขี่ เด็กDontDrive

กดดูข้อมูล

สถิติชี้เด็กวัยก่อน 15 ปี ขี่มอเตอร์ไซค์ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูง

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์