โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร จ.ชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง ( 01 มิ.ย.2560 )

โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร จ.ชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง…ตามโครงการก่อน15ปีไม่ขี่ จากหน่วยงานสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว กฎหมาย พรบ.รถจักรยานยนต์ รวมถึงปัญหาการซื้อรถจักรยานให้บุตรหลานต่างๆ

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น