โครงการลูกพระอินทร์ไม่ขับมอเตอร์ไซค์ก่อนวัย 15 ปี โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย ( 5 ก.ค.2560 )

5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา นำโดย ผอ.จักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมตามโครงการลูกพระอินทร์ไม่ขับมอเตอร์ไซค์ก่อนวัย 15 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา


 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น