( 24 ก.ค.2560 ) โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์เด็กต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขับ

( 24 ก.ค.2560 ) โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี , สสส. , ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จัดอบรมโครงการรณรงค์เด็กต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขับ ใส่ใจวินัยจราจร  เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์ุที่เกิดขึ้นกับเด็กต่ำกว่า 15 ปี และร่วมกันรณรงค์ภายในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการก่อน15 ไม่ขี่จักรยานยนต์( 24 ก.ค.2560 ) โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.ร…

โพสต์โดย CSIP อายุไม่ถึง15ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ บน 24 กรกฎาคม 2017


 

โปรดแสดงความคิดเห็น