กิจกรรม ” ก่อน15 ไม่ขี่ ศรีสงคราม Don’t Drive ” โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย ( 26 ก.ค.2560 )

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย

จัดกิจกรรม ก่อน15 ไม่ขี่ ศรีสงคราม Don’t Drive โดยมีการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ก่อกระแส ต่ำกว่า15 ไม่ขี่ โดยทางกลุ่มแกนนำเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนอายุ15ปี  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน โดยอยู่ระหว่างดำเนินงาน

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น