ลูก ม.ณ. ไม่ถึง15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ โรงเรียนมหรรณพาราม กทม. ( 31 ก.ค.2560 )

กิจกรรมโครงการ “ลูก ม.ณ. ไม่ถึง15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์” 

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2560 โรงเรียนมหรรณพาราม จัดกิจกรรมโครงการ  “ลูก ม.ณ. ไม่ถึง15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ M.N. 15 Don’t drive ”  โดยจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เพื่อรณรงค์นักเรียนที่อายุไม่ถึง 15ปี ไม่ขับมอเตอร์ไซต์

ส่วนนักเรียนที่มีใบขับขี่ก็ให้สวมหมวก ทั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ตลิ่งชัน มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

โครงการ don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์

ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน


 


วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

โพสต์โดย โรงเรียนมหรรณพาราม 2559 บน 31 กรกฎาคม 2017

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น