โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ( 9 ส.ค.2560 )

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
ได้จัดกิจกรรม ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยาเป็นประธานในพิธี นายเทพพร อาจเวทย์ และมี ด.ต. สมชาย ภัทรสันติ์ ผบ .หมู่ จราจร สน ราษฎร์บูรณะ เป็นวิทยากร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประมาณ 230 คน เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560


ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน


 

โปรดแสดงความคิดเห็น