รณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนที่อายุต่ำกว่า15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ( 9 ส.ค.2560 )

รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดอบรม รณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนที่อายุต่ำกว่า15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ เพื่อกระตุ้นให้ลดการขี่มอเตอร์ไซด์


โดย เชิญตำรวจจราจร  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มาบรรยายให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับภัยจราจร เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2560

ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น