อบรมโครงการ ก่อน15ปีไม่ขี่ศรีสงคราม Don’t drive จ.เลย ( 17 ส.ค.2560 )

อบรมโครงการ ก่อน15ปีไม่ขี่ศรีสงคราม Don’t drive

ทีมงานศุนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ก่อนวัย15ปี โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

กิจกรรมมีดังนี้
พิธีเปิดโครงการ โดย ผอ.สมพ.19 พร้อมบรรยายพิเศษ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ก่อน15ปีไม่ขี่ศรีสงคราม Don’t drive
ให้ความรู้เกี่ยวกับการไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โดยทีมงานศูนย์วิจัยฯ

สถานการณ์อุบัติเหตุจากการจราจรในเขต อ.วังสะพุง โดย รพ.วังสะพุง

สิทธิพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดย บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กฎหมายจราจร โดย สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังสะพุง

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2560
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย


ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียนอบรมโครงการ ก่อน15ปีไม่ขี่ศรีสงคราม Don't driveกิจกรรมมีดังนี้พิธีเปิดโครงการ โดย ผอ.สมพ.19 พร้อมบรรยายพิเศษ ร่วมลงนา…

โพสต์โดย CSIP อายุไม่ถึง15ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ บน 17 สิงหาคม 2017


 

โปรดแสดงความคิดเห็น