โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม เด็ก don’t drive ก่อน15ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ( 17 ส.ค.2560 )

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม เด็ก don’t drive ก่อน15ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ( 17 ส.ค.2560 )

ณ ห้องประชุม 40ปี ก.ข. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

โดยมีกิจกรรมขบวนเดินรณรงค์ , พิธีเปิดการอบรม นายวิเชียร แสงศรี ผอ.โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เป็นประธานในพิธี , ชม vdr สื่อรณรงค์เด็ก don’t drive ก่อน15ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และที่ส่งเข้าร่วมประกวด พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล

ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้ถูกกฎจราจร จาก บ.K.M.D. คิมหมง ไดร์ฟวิ่ง จำกัด อ.ตระการพืชผล

พ.ต.ต.สิทธิชัย หลักดี จากสถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน


โปรดแสดงความคิดเห็น