หนังสั้น เด็ก don’t drive ก่อน 15 ปี จาก โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จ.อุบลราชธานี

หนังสั้น เด็ก don’t drive ก่อน 15 ปี

สื่อรณรงค์เด็ก don’t drive ก่อน15ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดภายในของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นักแสดง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
สถานที่ถ่ายทำ : โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

จ.อุบลราชธานี


 

โปรดแสดงความคิดเห็น