อุบลราชธานี ! เปิดตัว..โรงเรียนต้นแบบ ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์..!? ( 01 ส.ค.61 )

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัว โรงเรียนต้นแบบ” ก่อน15ปี-ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์  พร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา จาก 5 จังหวัด เพื่อนำรูปแบบโครงการกลับไปปรับใช้ในโรงเรียน

วันที่  สิงหาคม 2561 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด  โรงเรียนต้นแบบ” ก่อน15ปี-ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ที่ โรงเรียนหนองขอนวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พร้อมการระดมไอเดียครั้งใหญ่ จากคุณครู นักเรียนแห่งเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เพื่อ ลดการเจ็บ – ตาย –พิการ เพราะการขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนวัย

โดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ผนึกพลังกับ สสส. และโรงเรียนหนองขอนวิทยา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดการศึกษาดูงานและฝึกอบรม โครงการ “ก่อน15ไม่ขี่” ที่ โรงเรียนหนองขอนวิทยา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ประสบปัญหาเด็กนักเรียนขับขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนวัยอันควร เข้าร่วมดูงานโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำรูปแบบโครงการกลับไปปรับใช้ในโรงเรียน

“อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี สาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนวัยกฎหมายอนุญาต แต่กฎระเบียบนี้ถูกละเลยจากสังคม  ซึ่งหากเด็กกลุ่มอายุ10-14 ปีปฏิบัติตามกฎหมาย คือ ไม่ขับขี่ ก็จะลดการตายของเด็กวัยดังกล่าวถึงร้อยละ 65

ทั้งนี้ ปี พ.ศ.2559-2560 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ สสส. ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 79 แห่ง ดำเนินงานโครงการเด็ก 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ เพื่อมุ่งเน้นลดการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป-กลับโรงเรียนในกลุ่มนักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปี ผลการดำเนินงานพบว่า นักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ลดลง คิดเป็นร้อยละ 59 และเกิดโรงเรียนต้นแบบโครงการ “ก่อน15ไม่ขี่” หลายแห่ง ซึ่งโรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานโครงการ ต่ำกว่า 15 ปี เลิกขี่ เลิกคิด คืนชีวิตให้สังคม สามารถลดจำนวนการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป-กลับโรงเรียนในกลุ่มนักเรียนอายุต่ำกว่า15 ปีลงได้จากเดิม 15 ราย เหลือ 0 ราย อีกทั้งโครงการฯ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ“ประกวดผลงานวิชาการ ประเภท เยาวชน” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560

จากความมุ่งมั่นและผลงานที่ดีเด่น จึงต้องยอมรับว่า โรงเรียนหนองขอนวิทยาเป็นต้นแบบอันควรค่าแก่การถ่ายทอดวิธีการ ดำเนินงานโครงการ “ก่อน15ไม่ขี่” แก่โรงเรียนอีกมากมายที่ประสบปัญหามีเด็กนักเรียนขับขี่มอเตอร์ไซค์


ที่มา > http://m.77jowo.com/contents/o1/73845


> ภาพทั้งหมด

 

โปรดแสดงความคิดเห็น