เสวนา สองล้อปลอดภัย ลดเจ็บ-ตายเพื่อเด็กไทย ( 31/10/2561 )

เวทีเสวนา สองล้อปลอดภัย ลดเจ็บ-ตายเพื่อเด็กไทย
วันที่ 31 ตุลาคม2561 ณ โรงแรม อมารีย์ แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.

จัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ภายใต้โครงการ Legal Development Program (LDP) ด้วยความสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก จัดเวทีเสวนา “สองล้อปลอดภัย ลดเจ็บ-ตายเพื่อเด็กไทย”

เพื่อผลักดันให้เกิดแนวทางการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด

โดยมี น.ส.กรวิการ์ บุญตานนท์ นักวิจัยและคณะทีมงานจาก
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมเสวนา


ที่มา  https://www.facebook.com/LDPTH


ดูคลิปเสวนา


> ก่อน15ไม่ขี่มอเตอร์ไซต์
โปรดแสดงความคิดเห็น