ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนหนองขอนวิทยา กับรางวัลลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63 ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.กฤษดา เหล่าบรรเทา จากโรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี ที่เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรต้นแบบที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100%

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนและมีอุบัติเหตุลดลง จากโครงการก่อน 15 ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์   เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนและมีอุบัติเหตุลดลง จัดโดย สสส.

ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นประจำปีทุกปี เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านมาตรการความปลอดภัยทางถนนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรต่างๆ โดยปีนี้มีองค์กรหน่วยงานเข้ารับโล่รางวัลจำนวน 170 แห่ง

ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานครอ.กฤษดา เหล่าบรรเทา จากโรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี กล่าวขอบคุณทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี


โปรดแสดงความคิดเห็น