โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร จ.ชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง ( 01 มิ.ย.2560 )

โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร จ.ชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง…ตามโครงการก่อน15ปีไม่ขี่ จากหน่วยงานสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี ให้ข้อมูลเกี่ย อ่านต่อ

อบรม ไม่ขับขี่ จยย. โรงเรียนบ้านบึง จ.ชลบุรี (09 ก.พ.2559)

(09 ก.พ.2559) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ จัดอบรมและบรรยายพิเศษ ” ก่อนวัย15 ไม่ขับขี่ จยย. “ ณ.โรงเรียนบ้านบึง จ.ชลบุรี