สถานการณ์จำลอง 4 จังหวัด

untitled-2-1400x894-95

ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดกิจกรรม “ก่อน 15 ไม่ขี่” เพื่อลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ว่าที่ร้อยตรี จตุรงค์ ศิริบรรณกูล นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงกิจกรรม “ก่อน 15 ไม่ขี่” เป็นกิจกรรมรณรงค์ เพื่อกระตุ้น ให้ผู้ปกครองและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ตระหนักถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ข้อมูลการวิจับพบว่า เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ปีละ 700 คน ได้รับบาดเจ็บกว่า 1 แสน คน ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัสนับ 1 หมื่น จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทุกฝ่ายต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

นักวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม ก่อน 15 ปีไม่ขี่ มีแผนจัด รณรงค์ทุกภาคทั่วประเทศ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

 

จ.ชุมพร

 

จ.น่าน

 

 

จ.บุรีรัมย์

 

 

จ.ระยอง

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น