เอกสารนำเสนอ PowerPoint

7l

ดาวน์โหลด

1.เด็ก don’t drive รศ.อดิศักดิ์

2.ละครยามเช้า รร.บรรหาร

3.ไม่ครบ15ปีงดขับขี่ รร.บ้านชำฆ้อ

 

รวมผลงาน “ก่อน 15 ไม่ขี่” เฟส 1 (ปี 2556-2557)

รร.กุดเสลาวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ (เฟส 1)

รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา จ.ศรีสะเกษ (เฟส 1)

รร.ทวีธาภิเศก กทม. (เฟส 1)

รร.เทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก (เฟส 1)

รร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ จ.นครปฐม (เฟส 1)

รร.บ้านชำฆ้อ จ.ระยอง (เฟส 1)

รร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ จ.ระยอง (เฟส 1)

รร.วังหลังวิทยาคม จ.สระแก้ว (เฟส 1)

รร.วัดแหลมฉบัง จ.ชลบุรี (เฟส 1)

รร.หนองหงส์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ (เฟส 1)

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น