เวทีถอดบทเรียน ก่อน 15 ปี ไม่ขี่ จ.อำนาจเจริญ ( 27-28 มิ.ย.2562 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ก่อน15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” 
ให้กับโรงเรียนนำร่อง 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดลำปาง
ร่วมกันระดมสมอง “ถอด(บทเรียน) ก่อน 15 ปี ไม่ขี่” เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักให้เกิดเป็นนโยบายความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนในเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง 15 ปี ในกิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมฝ้ายขิด อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ> ภาพทั้งหมด 27 มิ.ย.2562
> ภาพทั้งหมด 28 มิ.ย.2562

ณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย จ.อำนาจเจริญ ( 28 มิ.ย.2562 )


ดูคลิป 


โปรดแสดงความคิดเห็น