กิจกรรมในโครงการก่อน15ไม่ขี่ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก กทม. ( 19 ก.ค.2560 )

( 19 ก.ค.2560 ) โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก กทม. จัดกิจกรรมในโครงการก่อน15ไม่ขี่ จักรยานยนต์ ณ อาคารพลศึกษากระพี้จั๋น โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนอง อ่านต่อ