โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ( 9 ส.ค.2560 )

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้จัดกิจกรรม ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรี อ่านต่อ