กิจกรรมรณรงค์โครงการ “อายุไม่ถึง 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์” โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ ( 18 พ.ย.59 )

วันที่ 18 พฤศจิการยน 2559 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจ อ่านต่อ