โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก จ.นครพนม จัดกิจกรรมโครงการ Don’t drive ( 11 ส.ค.2560 )

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง อ.นาแก จ.นครพนม ได้จัดกิจกรรมโครงการ Don’t drive  ได้รับเกียรติ จากท่านชูกัน กุลวงษา อดีต ส อ่านต่อ