โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการ ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ( 8 ส.ค.2560 )

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการ ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ โดยได้รับเกียตร์จากนายอำเภอตาลสุมมาเป็นประธาน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร อ่านต่อ