กิจกรรม “ภาคีเครือข่ายต่ำกว่า ๑๕ ปี เลิกขี่ เลิกคิด คืนชีวิตให้สังคม” โรงเรียนบ้านหนองช้าง จ.อุบลราชธานี ( 26 ก.ค.2560 )

“ภาคีเครือข่ายต่ำกว่า๑๕ปี เลิกขี่เลิกคิดคืนชีวิตให้สังคม:Under 15 don’t drive, don’t die.” วันพุธที่ ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนอง อ่านต่อ

มอบป้ายรณรงค์ “ก่อน15ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” โดย โรงเรียนบ้านหนองช้าง ( 17 ก.ค.2560 )

โรงเรียนบ้านหนองช้าง จ.อุบลราชธานี มอบป้ายรณรงค์ “ก่อน15ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” ให้ภาคีเครือข่าย นายกอบต. ผอ.โรงเรียน และโรงพยาบาลส่วนตำบล & อ่านต่อ