สานสัมพันธ์สู่ชุมชน don’t drive ก่อน15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซต์ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม จ.อุบลราชธานี ( 26-27 มิ.ย.2560 )

( 26-27 มิ.ย.2560 ) โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์สู่ชุมชน don’t drive ก่อน15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซต์