โครงการ don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขับ/เดินรณรงค์ โรงเรียนวัดสะพานหิน จ.ตราด

โรงเรียนวัดสะพานหิน จ.ตราด จัดกิจกรรมอบรม โครงการ don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขับ/เดินรณรงค์ ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอด อ่านต่อ