อบรม ไม่ขับขี่ จยย. โรงเรียนชำฆ้อ จ.ระยอง (10 ก.พ.2559)

(10 ก.พ.2559) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ จัดอบรมและบรรยายพิเศษ ” ก่อนวัย15 ไม่ขับขี่ จยย. ” ณ.โรงเรียนชำฆ้อ จ.ระยอง

ไม่ครบ 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ

  หนังสั้น ” ไม่ครบ15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ “ โดยกลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้านชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง    

โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จ.ระยอง ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ“ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์” l 28 ก.ย.2558 l

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) เวลา 13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ “ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ ” ณ โรงเรียนบ้าน อ่านต่อ