เด็ก don’t drive ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซต์ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ.พิษณุโลก ( 26 ก.ค.2560 )

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการ…เด็ก don’t drive ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซต์

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” ณ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ.พิษณุโลก ( 28 มิ.ย.2560 )

28 มิ.ย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์และเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่ อ่านต่อ

“ทำไมต้องก่อน15ปีไม่ขี่” โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จ.พิษณุโลก ( 28 มิ.ย.2560 )

วันที่ 28 มิย. 2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่เข้าร่วมงานในโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ และเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เรื่อง “ทำไมต้องก่อน15 อ่านต่อ