โครงการ “พริกขี้หนูรวมใจทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” โรงเรียนแม่พริกวิทยา จังหวัดลำปาง ( 4 ส.ค.2560 )

โครงการ “พริกขี้หนูรวมใจทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ณ หอประชุมโรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560