โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรม

ก่อน15ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

งานสัมมนาระดับชาติ

กลุ่มนักเรียนส่งผลงานโครงการ “15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์”

ในงานการสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13

กิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศไทย

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

รณรงค์สร้างกระแส

ก่อน 15 ปี

เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย

ทำอย่างไร?

ไม่ให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนวัยอันควร

หมวดหมู่หนังสั้น, MVและคลิปนำเสนอผลงาน

ออกสื่อ TV งานกิจกรรมก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซต์

กลุ่มนักเรียนที่สนใจ ขอทุนทำโครงการ

ต้องรวมทีมอย่างน้อย 5 คน

มีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน

และกรอกใบสมัคร

ส่งมาที่ศูนย์วิจัยฯได้ 2 ช่องทางได้แก่

1.ทางอีเมล์ dekdontdrive@gmail.com

2.ทางโทรสาร 02-6449080-1 ต่อ 22

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.081-7010411

คุณกรวิการ์ บุญตานนท์

สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)