โครงการ don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขับ/เดินรณรงค์ โรงเรียนวัดสะพานหิน จ.ตราด

โรงเรียนวัดสะพานหิน จ.ตราด จัดกิจกรรมอบรม โครงการ don’t drive ก่อน 15 ปีไม่ขับ/เดินรณรงค์ ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอด อ่านต่อ

รร.บ้านสระใหญ่ จ.ตราด กับกิจกรรมสุดคึกคัก “ต่ำกว่า15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์” ( 2 มิ.ย.2560 )

รร.บ้านสระใหญ่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด กับกิจกรรมสุดคึกคัก “ต่ำกว่า15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์”

โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร จ.ชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง ( 01 มิ.ย.2560 )

โรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร จ.ชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง…ตามโครงการก่อน15ปีไม่ขี่ จากหน่วยงานสถานพินิจฯจังหวัดชลบุรี ให้ข้อมูลเกี่ย อ่านต่อ

อบรมโครงการจุดกระแสก่อน 15 ปีไม่ขี่มอไซต์ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา จ.สระแก้ว ( 28 พ.ย.59 )

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายมนต์ชัย เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมโครงการจุดกระแสก่อน 15 ปีไม่ขี่มอไซต อ่านต่อ

อบรม ไม่ขับขี่ จยย. โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.ระยอง (11 ก.พ.2559)

(11 ก.พ.2559) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ จัดอบรมและบรรยายพิเศษ ” ก่อนวัย15 ไม่ขับขี่ จยย. “ ณ.โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.ระยอง

อบรม ไม่ขับขี่ จยย. โรงเรียนชำฆ้อ จ.ระยอง (10 ก.พ.2559)

(10 ก.พ.2559) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ จัดอบรมและบรรยายพิเศษ ” ก่อนวัย15 ไม่ขับขี่ จยย. ” ณ.โรงเรียนชำฆ้อ จ.ระยอง

อบรม ไม่ขับขี่ จยย. โรงเรียนบ้านบึง จ.ชลบุรี (09 ก.พ.2559)

(09 ก.พ.2559) ทีมงานศูนย์วิจัยฯ จัดอบรมและบรรยายพิเศษ ” ก่อนวัย15 ไม่ขับขี่ จยย. “ ณ.โรงเรียนบ้านบึง จ.ชลบุรี

ไม่ครบ 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ

  หนังสั้น ” ไม่ครบ15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ “ โดยกลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้านชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง    

ระดมสมองกําหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ l 29 ก.ย.2558 l

29 กันยายน 2558 09.00 – 10.00 น. การเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย… นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอ อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จ.ระยอง ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ“ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์” l 28 ก.ย.2558 l

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) เวลา 13.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน:โครงการ “ก่อน15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ ” ณ โรงเรียนบ้าน อ่านต่อ

เวทีเสวนาสร้างความร่วมมือ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบาย l 28 ก.ย.2558 l

(วันที่ 28 ก.ย. 58 ) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมโครงการสร้างคว อ่านต่อ