โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เดินรณรงค์ กิจกรรมก่อน15ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ( 10 ส.ค.2560 )

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จ.อุบลราชธานี เดินรณรงค์ กิจกรรมก่อน15ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

และนายก อบต.เหล่าแดง , ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มาเป็นประธานเปิดการอบรม โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560


ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน


 

โปรดแสดงความคิดเห็น