“SMART D.M.don’t drive” โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กทม. ( 31 ส.ค.2560 )

กิจกรรม “SMART D.M.don’t drive” โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กทม. ( 31 ส.ค.2560 )


ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปีเกิดความรู้และตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และลดการขับขี่รถจักรยานยนต์ไป-กลับโรงเรียน

 

โพสต์โดย CSIP อายุไม่ถึง15ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ บน 11 ตุลาคม 2017

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น