12 โรงเรียนทั่วประเทศ ใน เวทีถอดบทเรียน ก่อน15เลิกขี่ = เลิกตาย ( 10-11 ต.ค.2560 )

12 โรงเรียนทั่วประเทศ และ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาฯ ในงาน “เวที..ก่อน15ปีเลิกขี่ = เลิกตาย !!!” ( 10 – 11 ต.ค.2560 ) ณ อาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี12 โรงเรียนทั่วประเทศ ผนึกพลังกับ ยังส์ฟิล์มเมคเกอร์ และ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาฯ ในงาน "เวที..ก่อน15ปี…

โพสต์โดย CSIP อายุไม่ถึง15ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ บน 11 ตุลาคม 2017

12 โรงเรียนทั่วประเทศ ผนึกพลังกับ ยังส์ฟิล์มเมคเกอร์ และ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาฯ ในงาน "เวที..ก่อน15ปี…

โพสต์โดย CSIP อายุไม่ถึง15ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ บน 11 ตุลาคม 2017

12 โรงเรียนทั่วประเทศ ผนึกพลังกับ ยังส์ฟิล์มเมคเกอร์ และ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาฯ ในงาน "เวที..ก่อน15ปี…

โพสต์โดย CSIP อายุไม่ถึง15ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ บน 11 ตุลาคม 2017

 

โปรดแสดงความคิดเห็น