ณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย จ.อำนาจเจริญ ( 28 มิ.ย.2562 )

จ.อำนาจเจริญ โครงการรณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย

28 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น.ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยได้จำลองสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเด็กวัยต่ำกว่า 15 ปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 พบว่าตัวเลขการเสียชีวิตของเด็กวัย 10 14 ปี พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 25 และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกขณะ ซึ่งสาเหตุใหญ่เกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ทั้งที่ผิดกฎหมาย

แต่สังคมนี้ได้ปล่อยให้เด็กวัยต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่มอเตอร์ไซค์บนท้องถนนอย่างอิสระ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และจังหวัดอำนาจเจริญ

จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรมอันจะส่งผลสะท้อนถึงภาครัฐและท้องถิ่นให้เกิดโครงการรณรงค์ ก่อน 15 ปี ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยทางถนน ขนส่งสาธารณะ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่สร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางไป กลับโรงเรียนและชุมชนของเด็กต่อไปอนาคต


ดูคลิป > ภาพทั้งหมด


โปรดแสดงความคิดเห็น