( 24 ก.ค.2560 ) โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการรณรงค์เด็กต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขับ

( 24 ก.ค.2560 ) โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี , สสส. , ปภ.จังหวัดอุ อ่านต่อ