อบรมโครงการก่อน15ปีไม่ขี่ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา จ.อุตรดิตถ์ ( 26 ก.ค.2560 )

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดอบรมโครงการก่อน15ปีไม่ขี่ ให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียน โดยการบรรยายให้ความรู้ถึงภัยอันตราย จากการขับขี่จักร อ่านต่อ