กิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ ( 27 มิ.ย.2560 )

วันที่27 มิย.2560 ทางทีมงานศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์ โดยเป็นวิทยากรร อ่านต่อ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ( 05 มิ.ย.2560 )

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ทีม TUNU dek don’ drive นำเสนอคลิบรณรงค์ก่อน15 ปีไม่ขี่มอตอร์ไชค์

โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม open house (27 มกราคม2560 )

โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม open house เมือวันที่ 27 มกราคม 2560 โดยเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย อ่านต่อ