รณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนที่อายุต่ำกว่า15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ( 9 ส.ค.2560 )

รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดอบรม รณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนที่อายุต่ำกว่า15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซด์ เพื่อกระตุ้นให้ลดการขี่มอเตอร์ไซด์ โดย อ่านต่อ

( 26 ก.ค.2560 ) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ เด็กต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขับ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ เด็กต่ำกว่า 15 ปี ไม่ขับ ภายใต้การสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป อ่านต่อ