โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรม

ก่อน15ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำอย่างไร? ไม่ให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนวัยอันควร

หมวดหมู่หนังสั้น, MVและคลิปนำเสนอผลงาน

ออกสื่อ TV งานกิจกรรมก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซต์

กลุ่มนักเรียนที่สนใจ ขอทุนทำโครงการ

ต้องรวมทีมอย่างน้อย 5 คน

มีครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน

และกรอกใบสมัคร

ส่งมาที่ศูนย์วิจัยฯได้ 2 ช่องทางได้แก่

1.ทางอีเมล์ dekdontdrive@gmail.com

2.ทางโทรสาร 02-6449080-1 ต่อ 22

สอบถามเพิ่มเติม

โทร.081-7010411

คุณกรวิการ์ บุญตานนท์